Natural I-Cork

.

Taps de suro natural seleccionat sensorialment un per un i de forma manual. Així ès com es garanteix un producte lliure de TCA i altres olors volàtils que poden afectar el vi.

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,5 mm

V. Nom. ± 0,4 mm

Max. 0,5 mm

125 – 230 kg/m3

5 - 9 %

Controls mecànics

Força dextracció

Residus de pols

Recuperació diametral (30seg)

20 - 40 daN

< 3,0 mg/tap

> 90%

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

< 1,5 mm

Absència

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

< 10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor