Finecork

.

Taps obtinguts d’un aglutinament individual per motlle de grans de suro (95% del gra de mida 0.5 a 1 mm). Tractats amb sistemes de vapor i pressions a altes temperatures per tal d’extreure’n el TCA i altres molècules volàtils. El resultat és un tap micro aglomerat neutre d’olors. Apte per a tot tipus de vins tranquils independentment del seu temps d’envelliment.

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,5 mm

V. Nom. ± 0,3 mm

Màx. 0,3 mm

240 – 320 kg/m3

4 – 8 %

Controls mecànics

Força dextracció

Residus de pols

Recuperació diametral (30seg)

20 - 40 daN

< 1,0 mg/tapón

> 95 %

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

Bullits

< 1,5 mm

Absència

Absència de desenganxat

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

< 10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor

ANÀLISIS CROMATOGRÀFIC

2, 4, 6 - TCA

< 1,0 ng/L