Cava SmartCork

.

Taps compost per un cos obtinguts d’un aglutinament individual per motlle de grans de suro (95% del gra de mida 0.5 a 1 mm) al qual se li adjunta dos discs de suro natural a un cap. Tractats amb sistemes de vapor i pressions a altes temperatures per tal d’extreure’n el TCA i altres molècules volàtils.

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,4 mm

V. Nom. ± 0,3 mm

Max. 0,3 mm

240 – 310 kg/m3

4 – 8 %

Controls mecànics

Torsió (Tensió)

Residus de pols

> 7,5 daN/cm2

< 1,0 mg/tapón

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

Bullits

< 1,5 mm

Absència

Absència de desenganxat

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

<10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor

ANÀLISIS CROMATOGRÀFIC

2, 4, 6 - TCA

< 0,5 ng/L