Cava Aglomerat

.

Taps obtinguts d’un aglutinament individual per motlle de grans de suro (gra de mida 3 a 7 mm).

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,5 mm

V. Nom. ± 0,3 mm

Max. 0,3 mm

240 – 320 kg/m3

4 – 8 %

Controls mecànics

Torsió (Tensió)

Residus de pols

> 7,5 daN/cm2

< 1,0 mg/tapón

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

Bullits

< 1,5 mm

Absència

Absència de desenganxat

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

< 10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor