Cava 0+2 Discs

.

El tap de cava està compost per un cos d’aglomerat al qual se li adjunten dos discs de suro natural a un cap. El cos d’aglomerat està fabricat amb el sistema de motlle individual, el qual garanteix una densitat uniforme i un comportament mecànic perfecte (Elasticitat, compressió, força d’extracció i resistència a la pressió)

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,5 mm

V. Nom. ± 0,3 mm

Màx. 0,3 mm

235 – 315 kg/m3

4 – 8 %

Controls mecànics

Torsió (Tensió)

Residus de pols

> 7,5 daN/cm2

< 1,0 mg/tapón

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

Bullits

< 1,5 mm

Absència

Absència de desenganxat

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

<10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor