1+1 Aglomerat

.

Tap d’aglomerat fabricat amb la tecnologia de motlle individual de granulometria gran, amb un disc de suro natural a cada cap.

Controls dimensionals

Longitud

Diàmetre

Ovalització

Densitat

Humitat

V. Nom. ± 0,5 mm

V. Nom. ± 0,4 mm

Max. 0,3 mm

235 – 315 kg/m3

4 – 8 %

Controls mecànics

Força dextracció

Residus de pols

Recuperació diametral (30seg)

20 - 40 daN

< 1,0 mg/tap

> 90%

ANÀLISIS QUÍMICS

Capilaritat

Residus oxidants

Bullits

< 1,5 mm

Absència

Absència de desenganxat

ANÀLISIS MICROBIOLÓGICS

Bacteríes

Fongs i levadures

< 30 u.f.c.

<10 u.f.c.

ANÀLISIS SENSORIAL

Maceració

Absència de migracions de color, olor i sabor