POLÍTICA DE QUALITAT

El conjunt d’actuacions de totes les persones que formen l’empresa, encaminades a la millora contínua en els processos, en el producte en sí, en el servei prevenda i postvenda als nostres clients, és el que nosaltres entenem com a POLÍTICA DE QUALITAT.

Els esforços s’han de centrar a buscar sempre la SATISFACCIÓ DEL CLIENT i una relació de confiança per aconseguir la seva FIDELITZACIÓ :

  • - Complint els requisits del clients i legals, i millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
  • - Establint un contacte directe de servei i assessorament previ i oferir-li la millor solució pel tapament dels seus vins.
  • - Donant una bona assistència tècnica post venda, complementada amb accions de comunicació i servei permanent al client per fidelitzar-lo.
  • - Motivar, implicar i involucrar els col·laboradors de l’empresa, establint plans de formació i de millora contínua.
  • - Exigint el màxim compliment de les especificacions de matèries primeres i dels productes fungibles al nostres proveïdors i subcontratistes i potenciant les compres a proveïdors que apliquin sistemes de gestió de qualitat.
  • - Establint relacions de cooperació, tant amb clients com proveïdors, amb l’objectiu de millorar la qualitat tant dels nostres productes com dels serveis oferts.
  • - Potenciant la recerca, la innovació i el desenvolupament en tots els camps que afectin als processos de millora de la qualitat dels nostres productes.
  • - Establint polítiques de millora de la higiene i seguretat alimentària amb la finalitat d’elaborar productes segurs i legals amb les qualitats especificades.
  • - Aplicant sistemes per a reduir la contaminació ambiental.
  • - Des de la Direcció, aportar-hi els recursos humans i materials per fer possible el compliment de la Política de Qualitat.

Tots aquests punts possibilitaran el control i la reducció dels costos de qualitat, tant interns com externs.

Josep Maria Vila
Conseller Delegat