El tap natural és una peça cilíndrica de suro 100% natural i s’obté de les millors alzines sureres. Degut a les seves característiques (elasticitat, compressió, recuperació i aïllament) garanteix un òptim tapament i al mateix temps permet la micro oxigenació per tal que el vi dins l’ampolla evolucioni favorablement cap a un envelliment controlat.