Taps obtinguts d’un aglutinament individual per motlle de grans de suro de diferents percentatges de mida. Tractats amb sistemes de vapor i pressions a altes temperatures per tal d’extreure’n el TCA i altres molècules volàtils. El resultat és un tap micro aglomerat neutre d’olors. Apte per a tot tipus de vins tranquils independentment del seu temps d’envelliment.