Taps tècnicament molt avançats mitjançant aglutinament individual per motlle de grans de suro de diferents mides. Tractats amb sistemes de vapor i pressions a altes temperatures per tal d’extreure’n el TCA i altres molècules volàtils. Destinats als vins escumosos amb pressions internes mitges – altes.